Προνηπιακό τμήμα

Το παιδί στο Προνήπιο, είναι έτοιμο για δραστηριότητες περισσότερο πολύπλοκες και καλλιτεχνικές. Εκδηλώνει την επιθυμία να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και θέλει να έχει άποψη για το κάθε τι που κάνει. Τα σχέδια δράσης (project), ενδείκνυνται γι’ αυτή την ηλικία, αφού είναι ένας τρόπος το παιδί να συμμετέχει ενεργά και να είναι ο πρωταγωνιστής.

Πολλές είναι οι φορές που το ίδιο το παιδί, γεννάει την ιδέα, το θέμα δηλαδή, γύρω από το οποίο θα βρεθούν πληροφορίες, θα γίνουν διάφορες δραστηριότητες, θα αποκτηθούν γνώσεις και στο τέλος θα αξιολογηθεί το αποτέλεσμα. Με αυτής της ηλικίας τα παιδιά, μπορούμε να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε άνετα, αφού ο προφορικός τους λόγος έχει εξελιχθεί αρκετά.

Στόχος λοιπόν αυτής της ηλικίας είναι:

  • Nα έρθει το παιδί σε πρώτη επαφή με το γραπτό λόγο
  • Nα συντονίσει σωστά τις κινήσεις του χεριού
  • Nα μάθει τους βασικούς κανόνες της γραφή
  • Nα αποκτήσει τη φωνολογική επίγνωση του αλφάβητου
  • Nα επεξεργαστεί μαθηματικές έννοιες και ποσοτικές σχέσεις
  • Nα έρθει σε πρώτη επαφή με τους αριθμούς
  • Nα απομνημονεύει ποιήματα και τραγούδια συμμετέχοντας σε θεατρικές παραστάσεις.