Νηπιαγωγείο

Το Νηπιαγωγείο μας (με νόμιμη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας), είναι για εμάς στην «Πλαστελίνη», το πιο ξεχωριστό μας τμήμα, αφού αποτελείται από παιδιά που έχουν φοιτήσει ήδη στα προηγούμενα τμήματα του σταθμού μας και γνωρίζουμε το γνωστικό τους επίπεδο και την ψυχοσυναισθηματική τους εξέλιξη.

Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, είναι βασισμένο στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και ενισχύεται με τις δικές μας εκπαιδευτικές πινελιές.

Δίδεται έτσι έμφαση ιδιαίτερη:

  • Στην κατάλληλη προετοιμασία
  • Στην ανάπτυξη των γλωσσικών τους δυνατοτήτων
  • Στην αναγνώριση και γραφή πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων της αλφαβήτου
  • Στην αυτοεξυπηρέτηση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας
  • Στην ευαισθητοποίησή τους απέναντι στο περιβάλλον
  • Στην υπευθυνότητα
  • Στην ανάπτυξη καλλιτεχνικών κλίσεων μέσα από πολλά εικαστικά ερεθίσματα και τελειώνοντας

Μέλημά μας είναι τα παιδιά να είναι επαρκώς προετοιμασμένα για την πρώτη δημοτικού, τόσο γνωστικά όσο και ψυχοσυναισθηματικά.