Μεταβρεφικό τμήμα

Σε αυτή την τόσο δημιουργική ηλικία, όπου το παιδί έχει αισθανθεί σιγουριά για τις ικανότητές του, εκτός από αγάπη και φροντίδα, το παιδί είναι έτοιμο να δεχτεί έναν πλούτο γνώσεων και παράλληλα είναι σε θέση να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο, όπου θα πάρει τα σωστά ερεθίσματα, μέσα από το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ηλικία του. Η παροχή αγωγής είναι σπουδαία επειδή το παιδί βρίσκεται σε μια ηλικία όπου διαμορφώνει το χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του. Έτσι λοιπόν, δίνουμε τη δυνατότητα μέσα στο χώρο μας να πειραματιστεί , να δοκιμάσει τις ικανότητές του, να αποκτήσει καινούργιες γνώσεις, να έρθει σε επαφή με άλλα παιδιά και να κάνει φίλους, να διασκεδάσει, να γυμναστεί, να ικανοποιήσει την περιέργειά του να δημιουργήσει και να αποκτήσει κυρίως αυτοπεποίθηση! Η λίστα είναι ατελείωτη! Απλά εμείς δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να παίξουν, βάζοντας τη βάση για μελλοντική μάθηση…