Μικρό προνηπιακό τμήμα

Σ’ αυτή την ηλικία τα παιδιά, έχουν ξεφύγει από τη βρεφική φύση τους και είναι έτοιμα να μάθουν, να καταλάβουν (μέσα από τα σωστά ερεθίσματα που οξύνουν τις αισθήσεις τους) και να δώσουν λύσεις, σε πάρα πολλές απορίες τους! Έχοντας κατακτήσει τα πρώτα στάδια της αυτοεξυπηρέτησης, καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε μία ομάδα, συλλογικά, με κανόνες συνεργασίας και συμπεριφοράς και να αισθανθούν ενεργά μέλη της.

Κάθε μήνα, η υπεύθυνη παιδαγωγός της συγκεκριμένης ομάδας, ασχολείται με ένα θέμα σχετικό με τη φύση, τον άνθρωπο, το περιβάλλον, τις αισθήσεις, το οποίο αναπτύσσεται ολόπλευρα μέσα από το πλούσιο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, με ερεθίσματα κατάλληλα, γι’ αυτή την ηλικία.