Εκπαιδευτικά προγράμματα

Η γενική φιλοσοφία του προγράμματος από το Μεταβρεφικό Τμήμα έως το Νηπιακό, στηρίζεται στη Διαθεματική Προσέγγιση και τα Σχέδια Εργασίας (project) δίνοντας πιθανές αφορμίσεις, σκοπούς και στόχους που έχουν προβλεπόμενη διάρκεια. Ο σχεδιασμός διαθεματικών προσεγγίσεων γίνεται με έμφαση στη διερεύνηση των εμπειριών των παιδιών μέσα από πιθανά ερωτήματα, παρατίθεται ένας θεματικός χάρτης χωρισμένος σε θεματικές ενότητες με βάση τις οποίες γίνεται η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.

 • Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
 • Υπάρχουν σημεία όπου μπορούν να εμπλακούν οι γονείς τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση του προγράμματος.
 • Παρέχονται ευκαιρίες για ομαδική εργασία
 • Στις μεγαλύτερες ηλικίες προτείνονται χώροι για εξόδους από την τάξη με στόχο τη δημιουργική επαφή σχολείου και κοινωνίας

Όλα αυτά εμπλουτίζονται με μουσικές, ιδέες για χειροτεχνία και φύλλα εργασίας που βοηθούν την αξιολόγηση του προγράμματος.

Εν κατακλείδι, δουλεύουμε συγκεκριμένα Σχέδια Εργασίας όπως:

Μεταβρεφικό Τμήμα

 • Οι εποχές
 • Η οικογένειά μου
 • Ο εαυτός μου / το σώμα μου
 • Οι οικογένειες των ζώων
 • Τα παιχνίδια μου
 • Τα χρώματα
 • Τα σχήματα κ.α.

Μικρό Προνηπιακό Τμήμα

 • Το ψωμί
 • Η ελιά
 • Τα αποδημητικά πουλιά
 • Το θέατρο σκιών
 • Καλικάντζαροι & ξωτικά
 • Υγιεινή διατροφή
 • Κυκλοφοριακή αγωγή
 • Τα παραμύθια μας
 • Τα μουσικά όργανα κ.α.

Προνηπιακό Τμήμα

 • Τέχνες & πολιτισμός
 • Φυλές
 • Διαφορετικότητα
 • Επαγγέλματα νέα & παλιά που δεν υπάρχουν πια
 • Τα στοιχεία της φύσης (αέρας, νερό, φως)
 • Αμπέλι / κρασί
 • Ευρώπη κ.α.

Νηπιακό Τμήμα

 • Διάστημα
 • Προϊστορία
 • Ηφαίστεια / σεισμοί
 • Συναισθήματα
 • Περιβαλλοντική αγωγή
 • Αρχαία Ελλάδα
 • Εθνικές εορτές
 • Λαϊκή τέχνη κ.α.